Juhend

I MAJANDAMINE

 • Korraldaja vastutab etapi tehnilise läbiviimise eest
 • Osavõtjad kannavad osalised korraldamise kulud
 • Sponsorid moodustavad auhinnafondi ja aitavad kaardikulude katmisel
 • Toetavad Põlva, Veriora, Valgjärve ja Kõlleste vald, Põlva Spordikool, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Värska Sanatoorium AS, Põlva Tarbijate Ühistu, Põlva Maakonna Spordiliit, Värska Vesi AS, Lõuna Pagarid AS, Oidermaa Talu, Põlva Lemeks AS

II TULEMUSTE ARVESTAMINE

Kompleksarvestus toimub vanuse- ja VIP klasside kaupa. Etapil saab punkte igas vanuse/VIP klassides järgmiselt: I koht 50p., II koht 40p., III koht 35p., 4 koht 32p., 5 koht 30p., 6 koht 29p. jne. Arvesse lähevad kõik etapid. Nendel kogutud punktid määravad paremusjärjestuse. Võrdsete punktide korral otsustab suurem esikohtade või paremate kohtade arv kõigil etappidel. Võistlejad valivad ise võistlusklassi/raja vastavalt vanusele või tasemele.

III RAJAD, PIKKUSED JA VANUSEKLASSID

   1. rada – pikk ja tehniline    89 km          M21E
   2. rada – tehniline                    67 km          M18,21A,35,40,45; N21E
   3. rada – pikk lihtne               67 km          VIP M/N
   4. rada – tehniline                    45 km          M16, 21B,50,55,60; N18,21A,35,40,45
   5. rada – tehniline                   34 km         VIP M/N; M65,70; N16,50,55,60,65 
   6. rada – lihtne                         34 km          VIP M/N; M14,75; N14,N70
   7. rada – lihtne                         23 km          M12; N12
   8. rada – hästi lihtne              12 km           M10,8; N10,8

Vabarada. Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Igaüks teeb ise endale raja ja pikkuse. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt. Sellel rajal saavad tulemuse ka katkestajad ja tühistatud.

IV STARDIMAKSUD 

Täiskasvanutel 4€. Üliõpilastel ja pensionäridel 3€. Noortel 11-20 aastat 2€. SI pulga laenutus 1€. Noored sündinud 2007 aastal ja hiljem stardimaksu ning SI pulga renditasu pole.Võimalik on maksta stardimaks paketina terve hooaja kohta. Täiskasvanud 80 €, üliõpilased ja pensionärid 60 €, noortel 40. Ülekande korral Orienteerumisklubi Põlva Kobras a/a EE772200001120074588 Swedbank, EE241010402009464002 SEB

V AUTASUSTAMINE

   • Üldkokkuvõttes võistlusklasside kolmele paremale auhinnad (kui on osaletud vähemalt pooltel etappidel)
   • Kõikidel etappidel hooaja jooksul startinutele eriauhinnad
   • Vähemalt 20 etapil osalenutele loosiauhinnad

VI KODUKORD 

  • Kasutusel on SportIdent märkesüsteem
  • Lisalehele on trükitud kõikide radade läbimise järjekord.
  • Punktiarvestust peetakse EOL koodide alusel.Võistlejatel, kellel pole EOL koodi, palun teavitada sellest kohtunike.
  • Start avatud kell 15.00 -19.00, alates 15. augustist 15.00-18.30
  • Rajale võib minna vabalt valitud ajal
  • Finish suletakse tund aega peale stardi sulgemist
  • Osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest
  • Buss väljub Põlva Spordikeskuse ja Väikelinna kohviku juurest kell 16.00.
   Info e-mail: okkobras@gmail.com, klubi koduleheküljelt http://kobras.polvamaa.ee/
  • Peakorraldaja Priit Nurmoja tel. 514 2121 e-mail: priitnurmoja@gmail.com