Juhend

I  MAJANDAMINE

 • Korraldaja vastutab etapi tehnilise läbiviimise eest
 • Osavõtjad kannavad osalised korraldamise kulud
 • Sponsorid moodustavad auhinnafondi ja aitavad kaardikulude katmisel
 • Toetavad Põlva, Räpina ja Kanepi vald, Põlva Spordikool, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Lemeks Põlva AS, Värska Sanatoorium AS, Põlva Tarbijate Ühistu, Maraton Mets OÜ, Põlva Maakonna Spordiliit, Värska Vesi AS, Lõuna Pagarid AS, Riigimetsa Majandamise Keskus, Oidermaa Talu Seemnekeskus.

II  TULEMUSTE  ARVESTAMINE

Kompleksarvestus toimub vanuse- ja VIP klasside kaupa. Etapil saab punkte igas vanuse/VIP klassides järgmiselt: I koht 50p, II koht 40p, III koht 35p, 4 koht 32p, 5 koht 30p, 6 koht 29p. jne. Arvesse lähevad 23 paremat etappi. Nendel kogutud punktid määravad paremusjärjestuse. Võrdsete punktide korral otsustab suurem esikohtade või paremate kohtade arv kõigil etappidel. Võistlejad valivad ise võistlusklassi/raja vastavalt vanusele või tasemele.

III RAJAD, PIKKUSED JA VANUSEKLASSID

   1. rada – pikk ja tehniline    89 km          M21E
   2. rada – tehniline                    67 km          M18,21A,35,40,45; N21E
   3. rada – pikk lihtne               67 km          VIP M/N
   4. rada – tehniline                    45 km          M16, 21B,50,55,60; N18,21A,35,40,45
   5. rada – tehniline                   34 km         VIP M/N; M65,70; N16,50,55,60,65,70 
   6. rada – lihtne                         34 km          VIP M/N; M14,75; N14
   7. rada – lihtne                         23 km          M12; N12
   8. rada – hästi lihtne              12 km           M10,8; N10,8

Vabarada. Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Igaüks teeb ise endale raja ja pikkuse. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt. Sellel rajal saavad tulemuse ka katkestajad ja tühistatud.

IV STARDIMAKSUD

 • Täiskasvanud 5 €
 • Üliõpilased ja pensionärid 4 €
 • Õpilased- 2 €
 • SI pulga laenutus  1 €
 • MN8-10 klassi osalejad (sünniaasta 2008 ja hiljen sündinud) stardimaksu ning SI pulga renditasu pole.

Võimalik on maksta stardimaks paketina terve hooaja kohta.

 • Täiskasvanud  110 €
 • üliõpilased ja pensionärid  85 €
 • õpilased 40 €

Ülekande korral Orienteerumisklubi Põlva Kobras:
Swedbank:
EE772200001120074588                   SEB: EE241010402009464002

Põlva teisipäevakute stardimakse saab tasuda ka läbi SportID keskkonna http://www.sportid.ee/ (Otsi>üritus>Põlva orienteerumisteisipäevakud)

V AUTASUSTAMINE

 • Üldkokkuvõttes võistlusklasside võitjatele karikad ja 2. ja 3. kohale auhinnad (kui on osaletud vähemalt pooltel etappidel)
 • Kõikidel etappidel hooaja jooksul startinutele eriauhinnad
 • Vähemalt 20 etapil osalenutele loosiauhinnad

VI KODUKORD

 • Kasutusel on SportIdent märkesüsteem
 • Punktiarvestust peetakse EOL koodide alusel.
 • Võistlejatel, kellel veel pole EOL koodi, tuleb sellest teavitada kohtunikke.
 • EOL-koodi saab iseseisvalt tellida aadressil: http://www.orienteerumine.ee/orienteerujad/tellikood.php 
 • Rajale võib minna vabalt valitud ajal kella 15:00-19:00, alates 14. augustist 15:00-18:30
 • Finiš suletakse tund aega peale stardi sulgemist
 • Osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest
 • Tasuta eribuss igale teisipäevakule väljub Põlva Spordikeskuse ja Väikelinna kohviku juurest kell 16:45
 • Info e-mail: okkobras@gmail.com, klubi kodulehekülg http://kobras.polvamaa.ee/
 • lehelt www.paevakud.ee ning Facebookist www.fb.com/orienteerumine
 • Peakorraldaja Priit Nurmoja tel. 514 2121 e-mail: priitnurmoja@gmail.com